Great Expectations: Futurity in the Long Eighteenth Century

Mascha Hansen, Jürgen Klein (eds.)


Peter Lang. Europäischer Verlag der Wissenschaften
Frankfurt am Main 2003

August 2012

ISSN 0179-1648, ISBN 978-3-631-62007-6